Ai Cập ấn định thời điểm công bố kết quả trưng cầu ý dân

Kết quả cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi tại Ai Cập dự kiến được công bố vào ngày 27/4. 

TTXVN

Quốc tế Chủ nhật, 21/4/2019, 17:08 (GMT+7)