VnExpress
Background Video

CPTPP và TPP khác nhau thế nào

CPTPP cơ bản giữ nguyên nội dung của TPP để chờ sự quay lại của Mỹ, nhưng cũng có một số thay đổi so với TPP.
Kinh doanh  06:35 - 14/11/2017
 
 
 Tags

TPP

CPTPP

TPP11

đàm phán

hiệp định

TPP không Mỹ

 
vnexpress