VnExpress
Background Video

Hầm chống tận thế cho giới siêu giàu 'cháy hàng'

Một tầng hầm trú ẩn cho ngày tận thế tại Mỹ có giá 3 triệu USD nhưng vẫn xây không kịp bán cho giới siêu giàu.
Kinh doanh  04:00 - 5/8
 
 
 Tags

tận thế

hầm trú ẩn

ngày tận thế

chiến tranh thế giới

thảm họa hạt nhân

giới siêu giàu

 
vnexpress