VnExpress
Background Video

Nghệ thuật câu cá hơn 300 năm của người Hàn Quốc

Gyeonji là phương pháp câu cá truyền thống ở Hàn Quốc với chiếc cần ngắn có độ đàn hồi cao và dây câu nhiều màu sắc, rất mảnh. 
Du lịch  20:03 - 11/8

Great Big Story

 
 
 Tags

du lịch Hàn Quốc

truyền thống

câu cá

Hàn Quốc

Gyeonji

 
vnexpress