VnExpress
Background Video

Người hơn 55 năm xây nhà thờ một mình

Hơn 55 năm trước, Justo Gallego bắt đầu xây dựng một nhà thờ trên mảnh đất của mình gần Madrid (Tây Ban Nha), và tới ngày nay công trình vẫn chưa được hoàn thành.
Du lịch  13:06 - 11/3/2017

Great Big Story

 
 
 Tags

nhà thờ

xây nhà thờ một mình

Madrid

Tây Ban Nha

du lịch

điểm đến

kiến trúc

 
vnexpress