VnExpress
Background Video

Nhân viên chùi bồn cầu thành triệu phú xăng dầu

Làm nhân viên vệ sinh từ trung học đến đại học, Steve Hightower vẫn tin mình vĩ đại và thật sự đã trở thành triệu phú xăng dầu của Mỹ.
Kinh doanh  03:00 - 5/7/2017
 
 
 Tags

triệu phú đôla

triệu phú

công nhân vệ sinh

xăng dầu

phân phối xăng dầu

 
vnexpress