VnExpress
Background Video

Những từ đừng bao giờ dùng chốn công sở

Diễn đạt gãy gọn và loại bỏ những từ không cần thiết này sẽ giúp tiếng nói và hình ảnh của bạn chốn công sở "có trọng lượng" hơn.
Kinh doanh  04:00 - 13/7/2017
 
 
 Tags

công sở

văn phòng

môi trường công sở

trò chuyện đồng nghiệp

đàm phán

thảo luận

tác phong công sở

 
vnexpress