VnExpress
Background Video

Trailer 'Vang bóng một thời': Diễn viên Mai Thanh Dung

Bà Tư Ù 'Đất Phương Nam' kể kỷ niệm về phim nổi tiếng và sự thay đổi ngoại hình đột ngột làm đường nghệ thuật của chị rẽ hướng. 
Sao  10:13 - 1/12/2016

Minh Nhật

 
 
 Tags

Mai Thanh Dung

bà tư ù

đất phương nam

giảng viên

diễn viên hài

 
vnexpress