Asus Zenbook 3 Deluxe

Ông Đông Quân, diễn đàn Tinh Tế, nhận xét về laptop Asus Zenbook 3 Deluxe. 

Số hóa Thứ ba, 2/1/2018, 11:07 (GMT+7)