VnExpress
Background Video

Công bố điểm hạng mục Điện thoại xuất sắc

Điểm chi tiết của 10 hãng có sản phẩm lọt vào chung kết Tech Awards hạng mục Điện thoại xuất sắc.
Số hóa  10:06 - 9/1
 
 
 Tags

Tech Awards

hạng mục Điện thoại xuất sắc

sản phẩm

 
vnexpress