Công bố điểm hạng mục Điện thoại xuất sắc

Điểm chi tiết của 10 hãng có sản phẩm lọt vào chung kết Tech Awards hạng mục Điện thoại xuất sắc.

Số hóa Thứ hai, 9/1/2017, 10:06 (GMT+7)