VnExpress
Background Video

Công bố điểm hạng mục Máy ảnh

Điểm chi tiết của 5 sản phẩm lọt vào chung kết Tech Awards hạng mục Máy ảnh.
Số hóa  10:02 - 9/1
 
 
 Tags

Tech Awards

hạng mục Máy ảnh

sản phẩm

 
vnexpress