Bài quyền gìn giữ tinh hoa Nho giáo

Nhu gia quyền bắt nguồn từ cuối triều đại nhà Minh bởi bốn học giả Nho giáo, là di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Sports Life Thứ hai, 6/7/2020, 00:00 (GMT+7)