Cụ ông 98 tuổi học múa đao

Để có sức khỏe dẻo dai, ông Trương Kim Vàng tập luyện múa đao mỗi ngày. Ông từng lập kỷ lục Việt Nam với bài múa Thái cực đao 54 thức trong thời gian ba phút.

Vũ Thịnh - Công Giang

Sports Life Thứ tư, 27/1/2021, 07:00 (GMT+7)