Di sản của Lý Tiểu Long

Lý Tiểu Long mất ngày 20/7/1973, người hâm mộ vẫn đến tượng đài của ông để tưởng niệm tại Hong Kong.

BTV: Hoàng Thanh

Sports Life Thứ năm, 23/1/2020, 00:00 (GMT+7)