Môn võ có 200 bộ quyền của Thiếu Lâm

Võ Đạo
Ngũ tổ quyền là sự kết hợp, kế thừa của năm môn võ khác nhau với 200 bộ kỹ thuật quyền cước tạo nên sức mạnh, sự linh hoạt và khả năng bền bỉ cho các môn sinh.

Sports Life Thứ tư, 19/8/2020, 00:00 (GMT+7)