Nhiều năm tu sửa nhà của Lý Tiểu Long

Ngôi nhà của Lý Tiểu Long tại Hong Kong sau nhiều lần cải tạo và xây dựng sẽ được phát triển thành trung tâm sinh viên.

BTV: Hoàng Thanh

Sports Life Chủ nhật, 2/2/2020, 00:00 (GMT+7)