Thông bối quyền - môn võ gây chết người

Trung QuốcRa đời từ thời nhà Tống, Thông bối quyền ban đầu được biết đến là loại võ gây chết người. Nhưng đời sau đã thay đổi nó từ "tự vệ thành hạnh phúc".  

Sports Life Thứ tư, 3/6/2020, 00:00 (GMT+7)