Võ sư mang 'hổ quyền' tới Sài Gòn

Võ Đạo
6 tuổi, Hà Trọng Ngự bắt đầu học võ và nhanh chóng có được kỹ thuật môn phái. 25 tuổi, ông mở võ đường, truyền bá Võ Ta - Tây Sơn Bình Định cho hàng nghìn môn sinh. 

Khánh Hoàng - Công Khang - Hoàng Thanh

Sports Life Thứ bảy, 6/6/2020, 00:00 (GMT+7)