VnExpress
Background Video

Ảnh hưởng của việc Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

Jerusalem có vai trò tôn giáo và chính trị quan trọng, mọi thay đổi nhỏ tại đây có thể gây ra xung đột nghiêm trọng giữa Israel và Palestine.
Thế giới  20:00 - 7/12/2017
 
 
 Tags

Jerusalem

Tổng thống Mỹ Donald Trump

công nhận

thủ đô Israel

Palestine

ảnh hưởng

tôn giáo

chính trị

 
vnexpress