Ảnh hưởng của việc Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

Jerusalem có vai trò tôn giáo và chính trị quan trọng, mọi thay đổi nhỏ tại đây có thể gây ra xung đột nghiêm trọng giữa Israel và Palestine.

Thế giới Thứ năm, 7/12/2017, 20:00 (GMT+7)