VnExpress
Background Video

Anh chuẩn bị trước khi phá bom phát xít 220 kg

Anh chuẩn bị trước khi phá bom phát xít 220 kg
Thế giới  21:12 - 17/5
 
 
 Tags

Anh

bom

bom phát xít

Thế chiến II

 
vnexpress