Bà Clinton nói về kiểm soát súng đạn

Hillary Clinton nhấn mạnh bà không muốn tước súng của tất cả mọi người nhưng muốn kiểm soát súng một cách phù hợp. "Tôi ủng hộ Tu chính án thứ Hai", Clinton nói. "Nhưng tôi tin rằng có thể và phải có các quy định hợp lý". 

Thế giới Thứ năm, 20/10/2016, 08:40 (GMT+7)