Donald Trump: 'Tôi là người ga lăng'

Ông Trump muốn bà Clinton trả lời câu hỏi về chính sách y tế trước. "Cứ tiếp tục đi, tôi là người ga lăng", ông nói.

Video Thứ hai, 10/10/2016, 11:23 (GMT+7)