Các phòng trên chuyên cơ mạ vàng của Donald Trump

Từ vòi nước cho đến dây an toàn trên chuyên cơ trị giá 100 triệu USD của Donad Trump đều được mạ vàng.

Thế giới Thứ bảy, 12/11/2016, 10:23 (GMT+7)