Chuyến thăm núi thiêng Paektu của Kim - Moon

Lãnh đạo Triều - Hàn sáng nay đi chuyên cơ riêng đến sân bay Samjiyon, sau đó ngồi chung cáp treo lên đỉnh Paektu, đi dạo quanh hồ ở miệng núi lửa.

Thế giới Thứ năm, 20/9/2018, 15:54 (GMT+7)