Clinton so sánh kinh nghiệm với Trump

Bà Clinton so sánh những việc đã làm trong 30 năm trước với ông Trump. Khi bà ở trong phòng tình huống giúp tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden, "ông ấy đang dẫn chương trình truyền hình thực tế The Apprentice (Người học việc) phiên bản dành cho người nổi tiếng", bà nói.

Thế giới Thứ năm, 20/10/2016, 09:28 (GMT+7)