VnExpress
Background Video

Bình Nhưỡng rền vang còi diễn tập báo động máy bay địch

Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên sáng nay vang vọng tiếng còi diễn tập báo động có máy bay địch.
Thế giới  15:25 - 12/11/2017
 
 
 Tags

Triều Tiên

Bình Nhưỡng

còi báo động máy bay địch

không kích

 
vnexpress