VnExpress
Background Video

Đồn cảnh sát tự động không bóng giới chức ở Dubai

Người dân ở Dubai được tiếp cận hơn 25 dịch vụ tại đồn cảnh sát tự động nơi không có nhân viên nào phục vụ.
Thế giới  15:26 - 13/3
 
 
 Tags

đồn cảnh sát tự động

đồn cảnh sát Dubai

thành phố Dubai

 
vnexpress