VnExpress
Background Video

Giới trẻ Ai Cập chuộng khắc chân dung người nổi tiếng lên đầu tóc

Thể hiện cá tính bằng cách biến đầu tóc thành tranh chân dung của người nổi tiếng đang là phương pháp được giới trẻ Cairo, Ai Cập lựa chọn.
Thế giới  07:32 - 13/3
 
 
 Tags

cắt tóc theo chân dung

giới trẻ Ai Cập

 
vnexpress