VnExpress
Background Video

Mẹ Trung Quốc đánh giày mua 3 nhà cho con trai

Đánh giày 20 năm, người phụ nữ Trung Quốc mua được nhà cho con trai lấy vợ và thêm hai căn ở quê, mỗi tháng trả nợ vay 460 USD.
Thế giới  14:25 - 11/1
 
 
 Tags

mẹ Trung Quốc

đánh giày

mua nhà

con trai

 
vnexpress