VnExpress
Background Video

Nhà máy chế biến đùi lợn ướp muối vào vụ Tết ở Trung Quốc

Vào vụ Tết, mỗi ngày công nhân nhà máy ướp muối 300 - 400 đùi lợn, doanh thu cả vụ hơn 12 triệu USD.
Thế giới  15:00 - 12/2
 
 
 Tags

nhà máy đùi lợn ướp muối Trung Quốc

tỉnh Vân Nam

Tết

 
vnexpress