VnExpress
Background Video

Nhà vô địch thể hình không ăn thịt ở Hong Kong

Nhà vô địch thể hình người Hong Kong ăn chay trường, chứng minh vẫn có thể xây dựng cơ bắp mà không cần ăn thịt.
Thế giới  09:31 - 9/8/2017
 
 
 Tags

nhà vô địch thể hình

Hong Kong

ăn chay

 
vnexpress