VnExpress
Background Video

Sau một năm, thế giới nghĩ gì về Tổng thống Mỹ Trump?

BBC phỏng vấn người dân ở 7 thành phố trên thế giới về Tổng thống Mỹ Donald Trump một năm sau khi nhậm chức. 
Thế giới  10:13 - 11/1
 
 
 Tags

Donald Trump

tổng thống Mỹ

thế giới nghĩ gì về tổng thống Mỹ

 
vnexpress