VnExpress
Background Video

Trộm dùng máy xúc đào cả cây ATM ở Anh

Băng trộm ở Anh dùng máy xúc đa năng phá tường chứa cây rút tiền và chở đi bằng xe tải.
Thế giới  18:59 - 15/7/2017
 
 
 Tags

trộm

máy xúc

cây ATM

Anh

 
vnexpress