VnExpress
Background Video

Vali sách và bài tập - hành trang ăn Tết của học sinh Trung Quốc

Hành trang ăn Tết của một nam sinh lớp 9 Trung Quốc là vali sách giáo khoa kèm bài tập về nhà.
Thế giới  21:31 - 12/2
 
 
 Tags

vali sách

bài tập về nhà

hành trang ăn Tết

học sinh Trung Quốc

 
vnexpress