Đại sứ Mỹ Ted Osius đọc bài thơ 'Nam quốc sơn hà'

Đại sứ Mỹ cho rằng bài thơ "Nam quốc sơn hà" phản ánh tinh thần yêu nước và quyết tâm chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam.

Thế giới Thứ bảy, 7/10/2017, 08:47 (GMT+7)