Donald Trump, Hillary Clinton không bắt tay kết thúc tranh luận

Hai ứng viên chỉ bắt tay người điều phối chứ không bắt tay nhau khi kết thúc tranh luận.

Thế giới Thứ năm, 20/10/2016, 09:56 (GMT+7)