VnExpress
Background Video

Hơn 40.000 người tuần hành đòi độc lập cho Catalonia

Khoảng 45.000 người tuần hành ở Barcelona kêu gọi thành lập chính quyền Catalonia mới, từ đó dẫn dắt vùng tự trị này độc lập khỏi Tây Ban Nha.
Thế giới  09:08 - 12/3
 
 
 Tags

Tây Ban Nha

Catalonia

độc lập

Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha

 
vnexpress