Khỏa thân, biến thành thịt sống để kêu gọi ăn chay ở Tây Ban Nha

Nhà hoạt động của tổ chức bảo vệ động vật AnimaNaturalis hóa trang thành thịt sống giữa đường phố Barcelona để nâng cao nhận thức về Ngày Thế giới Ăn chay.

Huyền Lê

Thế giới Thứ bảy, 3/11/2018, 23:02 (GMT+7)