Kim Jong-un: 'Chúng ta đã vượt qua mọi trở ngại'

Trump và Kim Jong-un thảo luận trước báo chí tại phòng hội đàm trước khi họp riêng trong 35 phút.

Thế giới Thứ ba, 12/6/2018, 09:14 (GMT+7)