Nga duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng

Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng với lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, đánh dấu 72 năm phát xít Đức đầu hàng, kết thúc Thế chiến II. 

Thế giới Thứ ba, 9/5/2017, 13:20 (GMT+7)