VnExpress
Background Video

Những lo âu và kỳ vọng khi ông Tập có thể tại vị suốt đời

Người ủng hộ nói ông Tập Cận Bình giúp Trung Quốc đi đúng hướng, số khác cho rằng xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ là động thái tiềm ẩn nguy hiểm.
Thế giới  15:12 - 13/3
 
 
 Tags

Trung Quốc

chủ tịch Trung Quốc

Tập Cận Bình

 
vnexpress