Những người Triều Tiên cật lực kiếm tiền cho quốc gia ở nước ngoài

Nộp lại phần lớn thu nhập, làm việc nhiều giờ, ăn uống kham khổ, là tình trạng của lao động Triều Tiên ở nước ngoài theo điều tra của nhóm phóng viên quốc tế.

Thế giới Thứ tư, 18/4/2018, 10:19 (GMT+7)