Phiên đấu giá đầu tiên tại địa điểm mới của chợ cá lớn nhất thế giới

Sau khi Tsukiji, chợ cá lớn nhất thế giới tại Tokyo, chuyển sang địa điểm mới ở Toyosu, phiên đấu giá cá ngừ đầu tiên đã diễn ra hôm nay.

Thế giới Thứ năm, 11/10/2018, 20:18 (GMT+7)