VnExpress
Background Video

5 vũ khí chết chóc bị cấm sử dụng trong chiến tranh

Vũ khí sát thương để lại hậu quả lâu dài như như mìn và bom napalm đều bị cấm sử dụng theo các công ước quốc tế.
Thế giới  06:00 - 9/8/2017
 
 
 Tags

vũ khí

bị cấm

sử dụng

chiến tranh

napalm

đạn đầu rỗng

phốt-pho trắng

 
vnexpress