VnExpress
Background Video

Nga thử thành công tên lửa đánh chặn mới

Tên lửa mới trong lá chắn A-135 bảo vệ thủ đô Moscow có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo đối phương từ khoảng cách 80 km.
Thế giới  11:30 - 17/6
 
 
 Tags

lá chắn tên lửa

A-135

Nga

tên lửa

đánh chặn

Moscow

 
vnexpress