Quốc tịch theo nơi sinh mà Trump dọa chấm dứt là gì?

Luật Mỹ quy định bất kỳ trẻ em nào sinh ra ở nước này đều tự động có quốc tịch Mỹ.

Vũ Hoàng

Thế giới Thứ sáu, 2/11/2018, 15:14 (GMT+7)