Tháp chung cư 27 tầng cháy ở London

Tháp chung cư 27 tầng cháy ở London.

Thế giới Thứ tư, 14/6/2017, 17:00 (GMT+7)