VnExpress
Background Video

Tháp chung cư 27 tầng cháy ở London

Tháp chung cư 27 tầng cháy ở London.
Thế giới  17:00 - 14/6
 
 
 Tags

London

Anh

chung cư

Grenfell

 
vnexpress