Trực tiếp Trump phát biểu tại tượng đài Lincoln

Trực tiếp Trump phát biểu tại tượng đài Lincoln

Thế giới Thứ sáu, 20/1/2017, 19:00 (GMT+7)