VnExpress
Background Video

Vua Bảo Đại tại Cannes năm 1955

Vua Bảo Đại tại Cannes năm 1955
Thế giới  12:01 - 17/5
 
 
 Tags

đồng hồ Bảo Đại

đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại

tiểu sử vua Bảo Đại

thú chơi hàng hiệu của vua Bảo Đại

 
vnexpress