Ảnh hưởng của võ thuật Lý Tiểu Long

Gần 50 năm sau ngày mất, võ thuật Lý Tiểu Long tiếp tục ảnh hưởng đến các thế hệ võ sư với tinh thần 'không có giới hạn', thúc đẩy con người hoàn thiện bản thân.

Thể thao Thứ sáu, 12/6/2020, 12:26 (GMT+7)